Obsah stránek

Člověk a společnost

 
<< < 1 2 3 > >>

svazek 1 Sedm divů světa

Sedm divů světa – sedm technicky a umělecky nejhodnotnějších děl starověku. Co je prvním divem světa? Jak se stavěly pyramidy? Proč byl zničen slavný Artemidin chrám? Kdo ...

svazek 5 Starověký Egypt

Co znamenal Nil pro starý Egypt? Jaká povolání existovala? Proč se stavěly pyramidy? Svět starých Egypťanů je dávno historií. Zůstali však svědci jejich velké minulosti. ...

svazek 8 Kouzelníci, čarodějnice a magie

Co to je „černá“, co to je „bílá magie“? Jak se chránit před kouzly? Proč věří lidé v čarodějnice a kouzelníky? Kouzelníci a čarodějnice vládnou obrovskou ...

svazek 10 Indiáni Severní Ameriky

Co jedli indiáni v zimě? Jak vypadaly domy Pueblanů? Proč vzniklo hnutí Tance duchů? Naše představa o severoamerických indiánech je nedílně spjata s obrazem mužů, kteří, ...

svazek 14 Náboženství světa

Co spojuje Židy a Muslimy? Jak se nazývají svaté spisy hinduismu? Proč byl Ježíš ukřižován? Tématem tohoto dílu je pět velkých světových náboženství: judaismus, ...

svazek 17 Starověký Řím

Co se přihodilo v Teutoburském lese? Jak vznikla světová říše z malé vesnice na břehu řeky Tiberu? Proč se Řím v pozdní antice stal křesťanským a je ještě dnes hlavním ...

svazek 21 Rytíři

Co dělali rytíři v dobách míru? Jak vypadala zbroj rytíře? Proč mnoho rytířů časem zchudlo? Ohromné bitvy, neohrožení hrdinové a skvělý život u dvora – tak si ...

svazek 23 Divoký západ

Co pro kovboje znamenalo hnaní dobytka? Jak rychlý byl „Pony - Expres\\\"? Proč Evropané osídlili Severní Ameriku? Divoký západ je námětem pro nesčetné množství románů a filmů. Jaký byl ale život v té

svazek 25 Stará Čína

Co hledali Mongolové v Číně? Jak dlouhá je Dlouhá zeď? Proč čínští císaři podporovali buddhismus? Číňané vybudovali největší stavbu v historii lidstva, vynalezli ...

svazek 28 Vikingové

Co jsou to runy? Jak se stavěly vikinské lodě? Proč vikingové podnikali námořní výpravy? Téměř tři století děsili tito pověstní lupiči a plenitelé středověkou Evropu. ...
<< < 1 2 3 > >>