Business continuity plan v praxi

Business continuity plan, neboli plán, jak překonat krizové situace, by měl být nedílnou součástí každého podniku. Praxe však taková není. V podstatě jde o dokument, který mapuje možná rizika, kterým je firma vystavena a popisuje situaci, jak při takové krizi postupovat. Cílem je zajistit, aby krizová situace měla co nejmenší dopad na to nejcennější, co každá firma má, na zákazníka.
poznámky na lístečkách

Definice krizové situaci

Pojem krize není v tomto případě univerzální a každá firma bude pravděpodobně čelit různým neočekávaným událostem. Proto je třeba stanovit rizika, která mohou společnost potkat a zajistit takové řešení, aby firma nepříjemnosti přečkala s co nejmenší újmou. Nejčastější rizika jsou:

  • Ztráta klíčových zaměstnanců
  • Požár
  • Epidemie
  • Ztráta prostor pro podnikání

plán B podnikatele

Příklad z praxe a řešení

Přestavte si, že jste majitel skladu a poskytujete skladovací plochu pro různé zákazníky, kteří od vás odebírají materiál. Ve skladu máte tři zaměstnance. Za uskladněný materiál vám zákazníci platí a chtějí ho mít k dispozici každý pracovní den dopoledne. Vy jim tuto jistotu garantujete.
Co když dojde k situaci, kdy vás personál kompletně onemocní, ale zákazník chce i nadále vaše služby? V tomto případě přijde na řadu Business continuity plan (BCP), který máte vypracovaný. V BCP popisujete tuto situaci a jako náhradní řešení máte proškolené zaměstnance, které vám poskytne pracovní agentura. Zákazníka tak obsloužíte a s nenadálou situací si hravě poradíte.
Samozřejmě, že na neštěstí jakými jsou požár, povodeň apod. jste pojištěni, takže váš business může vzkvétat. Jen je potřeba být vždy o krok napřed.
I freelanceři by měli o podobných situacích přemýšlet. Rozbil se vám notebook? Zálohujte. Jste bez internetu? Mějte zmapované kavárny, kde je možné připojení. Možná se vám to jeví jako maličkost, ale až ve chvíli, kdy se v těchto situacích ocitnete, oceníte fakt, že efektivně plánujete a předvídáte možná rizika.