Jaro a léto na chalupě


Krásné jaro nám zaÄíná a projít se krajinou, ke které máme citový vztah, je opravdu nepopsatelný zážitek. Tráva pomalu zaÄíná vonÄ›t, nÄ›kde zlatý déšť již odkvétá, jinde je teprve v plném kvÄ›tu. V trávÄ› se modrají fialky a zaÄínají rozkvétat další nejrůznÄ›jší kvÄ›tiny a bylinky. Stromy se zaÄínají zelenat a ÄlovÄ›k se nemůže doÄkat víkendu, aby mohl vyrazit na svou oblíbenou usedlost Äi chalupu, kterou už je koneÄnÄ› tÅ™eba pořádnÄ› „odzimovat“. Pokud jsou vaÅ¡e chaty a chalupy v pořádku, tak se můžete těšit z toho, že vaÅ¡e a jejich sezona už koneÄnÄ› zaÄala.

Pro jeÅ¡tÄ› lepší trávení volného Äasu

V případÄ›, že tyto vaÅ¡e nemovitosti již delší dobu volají po opravÄ›, ÄásteÄné nebo úplné rekonstrukci, právÄ› teÄ zaÄíná ten nejvhodnÄ›jší Äas. Čím dříve bude rekonstrukce provedena, tím více letního Äasu vám zbude na to, abyste si vychutnali svůj volný Äas v krásném novém zrekonstruovaném prostÅ™edí. Stavební firma Prahaje pÅ™ipravena se rekonstrukce vaší usedlosti Äi chalupy ujmout a zaÄít s pracemi co nejdříve. Kontaktujte nás nejlépe hned a využijte naÅ¡ich poskytovaných jarních slev.