Kroužíme kroužíme vystroužíme

Co je kuželový výstružník?

Jedná se o nástroj, pomocí kterého se opracovávají vrtané a vyhrubované otvory. Je to svým způsobem dokončovací práce pro válcové nebo kuželovité otvory. Jde o práci důležitou, protože vyvrtat a opracovat díry pro další zpracování např. ve strojírenství, je náročné, ale moc důležité.

Strojírenství

Proč se používá výstružník a nestačí jen vrtání?

Pomocí vrtání nemůžeme dosáhnout potřebné přesnosti. Abychom tuto přesnost u výrobku zajistili, musíme nejdřív otvor vyvrtat a teprve poté ho pomocí výstružníku lépe opracujeme. Svým způsobem vrtáním předvrtáme otvor, který pomocí výstružníku obrábíme pro dosažení vyšší přesnosti.

Jak vlastně výstružník vypadá?

Výstružník je nástroj s řeznými břity, které jsou rozmístěny po obvodu pro lepší dosažení přesného tvaru otvoru. Břity jsou buď rovné, nebo ve šroubovici s určitým úhlem stoupání. V případě, že je potřeba výstružník upnout, používají se tzv. volné vložky.

Strojírenství

Jaké můžeme na trhu najít výstružníky?

Podle způsobu opracovávání jsou výstružníky ruční nebo strojní, rozpínací nebo stavitelné. Rozdíl mezi nimi je ten, že ruční výstružník má dlouhou břit, zatímco strojní výstružník má kratší břit. Strojní výstružníky se navíc dělí na výstružníky s:

  • válcovou stopkou,
  • kuželovou stopkou (morse kužel),
  • válcový otvor (tzv. výstružník nástrčný).

Rozpínací výstružníky se mohou určitým způsobem rozpínat a stavitelné výstružníky mohou mají určitou část volně nastavitelnou, pomocí které je možné měnit průměr výstružníku.

Podle toho, jakou díru (otvor) potřebujeme vystroužit, jsou výstružníky válcové nebo kuželovité. Kuželovité výstružníky jsou:

  • pro díry na kuželovité kolíky,
  • pro morse kužely,
  • pro metrické kužely.

Jaké je použití výstružníků?

Výstružníky s přímými zuby můžeme obrábět ocel a litinu. Výstružníky se šroubovicí jsou pro náročnější materiály a pomocí nich obrábíme díry s drážkami.

Bližší informace o těchto užitečných nástrojích a jejich použití poskytnou odborníci na slovo vzatí z i-nástrojů.cz.