Výrobní řada CircuLine přispívá k ochraně životního prostředí

Svět plastických hmot je natolik pestrý, že by bylo poměrně obtížné vyjmenovat vše, co se dosud z tohoto materiálu zhotovilo. Postupem času se však začala snášet na výrobce plastů tvrdá kritika kvůli https://www.denik.cz/ze_sveta/ek-podala-zalobu-na-cesko-kvuli-kvotam-babis-se-ni-razne-ohradil-20180104.html velkému množství špatně rozložitelného odpadu, a tak se muselo přikročit k využívání plastového recyklátu. Zjistilo se, že recyklovaný plast lze s úspěchem použít i pro náročné technologie, jimiž jsou mimo jiné i plastové přepravky pro logistické operace.

plastová přepravka

Šance pro životní prostředí

Výrobci, kteří se snaží využít recyklovatelný plast a zhotovují s jeho částečným nasazením nové výrobky, přispívají k ochraně životního prostředí. Tím pádem udržují v povědomí jasný fakt, že má stále význam třídit odpady a nevyhazovat plasty do běžného kontejneru s komunálním odpadem, který končí zčásti ve spalovnách, ale většinou na skládkách. Plasty se pak v přírodě dlouho rozkládají a navíc přispívají i ke vzniku tzv. mikroplastů, což je docela nový nepříjemný fenomén, s nímž si lidé zatím příliš neví rady.

ovoce a zelenina

Výrobní řada Schoeller Allibert CircuLine patří k těmto druhům výrobků, kde hraje také svou roli recyklovatelný plast, přitom to nemá prakticky žádný vliv na jakost konečných produktů, zejména na jejich pevnost a zdravotní nezávadnost pro kontakt s potravinami.

CircuLine v praxi

Jestliže se podrobněji zaměříme na řadu CircuLine schoellerallibert.com, zjistíme, že se jedná o poměrně rozšířený sortiment produktů určených pro logistiku, včetně aplikací pro potravinářský průmysl a zemědělská odvětví. Recyklovatelný plast se s úspěchem využívá již řadu let pro nosné plastové palety při přepravě zboží v IBC kontejnerech, kdy každá z palet musí zvládnout unést náklad o hmotnosti pěti tun. Dále se s recykláty setkáte u pevných či skládacích paletových kontejnerů, u přepravek na ovoce a zeleninu a mnoho druhů spotřebního zboží, u tzv. zasouvacích přepravek a mimo jiné i u speciálních přepravek pro skladování a transport nápojů v lahvích.