Mobilní telefon v životě mladého člověka

V dnešní době si nedovedeme představit život bez počítače, mobilního telefonu, sociálních sítí a jiných vymožeností digitálního věku. U dětí a mladých lidí je mobil neustále používaným prostředkem pro získávání informací o okolním světě, přátelích rodině. Čas trávený s mobilním telefonem bývá u dětí v dnešní době definován jak po linii rodičů, tak po linii školy či školského zařízení. Zatímco rodiče regulují zejména volný čas dítěte a snaží se s ním spíše volně definovat dobu, kterou může s tímto prostředkem trávit. Ve školách je obvykle ředitelem školy vydán zákaz používání mobilních telefonů během celého vyučování někdy i o přestávkách a jeho zakomponováním v příslušných předpisech školy se žák vystavuje sankcím za jejich porušení. Není však ve výchově vzdělávacím procesu striktní zákaz používání mobilních zařízení či dokonce jejich odevzdávání na začátku vyučování, kontraproduktivní?
varování na mobilu
Důležité je nastavení pravidel
Je jasné, že ničím neregulované používání mobilů během výchovně-vzdělávacího procesu by nepřispělo k jeho kvalitě a bylo by na újmu soustředění a koncentraci žáků. Taktéž může být mobilní telefon při vyučování nástrojem pro nevhodné chování žáka (pořizování záznamů výuky, natáčení učitele, fotografování, odepisování na zprávy) a následně například rozvojem kyberšikany (zveřejňování videí na internetu). Proto je dobré nastavit pravidla užívání těchto zařízení, která by však měla být vysvětlena a přijata nejenom pedagogy, žáky, ale i rodiči. Všichni zainteresovaní by měli pochopit, proč je tato regulace nezbytná.
Je možné mobily didakticky využít?
mládež na schodech
Možná by bylo dobré se zamyslet nad tím, jestli místo plošných zákazů nebude ku prospěchu věci zapojit mobilní zařízení do výuky některých vyučovacích předmětů. Zejména pak v oblastech týkajících se bezpečného pohybu v online světě, či mediální komunikace a používání mobilních zařízení v různých společenských situacích. Pokud by se podařilo najít vhodnou platformu pro zapojení těchto významných spojenců v životě mladého člověka do vyučování, mohl by se ze špatného pána stát dobrý sluha a pomocník.