Naučíme děti mluvit anglicky


to je vyuÄování podle vÄ›ku, vyuÄování v malých skupinách, vyuÄování poutavé, vedené zkuÅ¡enými a kvalitními lektory. AngliÄtina pro dÄ›ti si klade za cíl nauÄit pÅ™edevším mluvit. Mluvit bez ostychu, spontánnÄ› a bez zábran.

AngliÄtina pro dÄ›ti se zkuÅ¡enými lektory

Jazykové vzdÄ›lávání, které už hezkou řádku let poskytuje Jazyková Å¡kola RybiÄka Praha, to je nabídka různých kurzů. Vybírat z nich je možné podle zaměření na urÄitý cizí jazyk, podle vÄ›ku Äi podle stávajících jazykových dovedností. Jazykové vzdÄ›lávání pro dÄ›ti tvoří vÄ›ková kategorie od dvou do osmnácti let. AngliÄtina pro dÄ›ti, dále kurzy Å¡panÄ›lÅ¡tiny a francouzÅ¡tiny pÅ™edstavují hlavní specializaci jazykové Å¡koly. Kurzy pro dÄ›ti jsou v odpoledních i dopoledních hodinách a výuka probíhá v malých skupinách. Tím je zaruÄen individuální přístup ke každému dítÄ›ti. Výuka je vedena kvalitními a zkuÅ¡enými lektory a důraz je vždycky kladen na hravou a zábavnou formu.